Ci(n)tát dne:


Pesimista vidí v tunelu tmu.
Optimista vidí světlo na konci tunelu.
Realista vidí světla vlaku.
Strojvedoucí vidí tři debily na kolejích.

Webový teploměr Kraslice